Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева на форум на високо ниво в ООН: България отбелязва видим напредък в политиките за равенство на половете
30/08/2015
В Ню Йорк, в централата на ООН, бе открита Десетата среща на жените-председатели на парламенти. България е представена на форума от председателя на Народното събрание Цецка Цачева. На събитието присъстват 32 от 46-те жени-председатели на парламенти в света – най-високият брой участници досега. Основна цел пред форума, организиран от Интерпарламентарния съюз, е да бъдат изследвани иновативни начини за ускоряване на напредъка по отношение на равенството на половете.  В центъра на дебатите са темите за подобряването на баланса между половете в парламентите, преустановяване на насилието срещу жени  и осигуряване на достатъчни бюджети, за да се постигне напредък в равенството между половете. В тази връзка форумът направи равносметка за постигнатото през последното десетилетие и констатира, че въпреки нарастващото признание, че равенството между половете е от решаващо значение за демокрацията и развитието, само 15% от председателите на парламенти в света са жени. Статистиката от началото на 2015 г. показва, че жените представляват едва 17% от министрите и 22% от депутатите. Участниците в срещата бяха категорични, че постигането на устойчив напредък по отношение на достъпа на жените до ръководни и управленски позиции в частния или обществения сектор все още е предизвикателство за всяка държава. Бяха представени проучвания, според които парламентите и местните власти постигат по-добра ефективност, ако в тях има по-голям брой жени на ръководни позиции. Резултатите намират потвърждение във факта, че компаниите с повече жени на водещи позиции в управителните съвети постигат по-високи резултати в сравнение с конкурентите им.

Форумът на жените-председатели, който се провежда непосредствено преди приемането на новите цели за устойчиво развитие на срещата на високо равнище на ООН през септември, отправи посланието, че за премахване на невидимите бариери са необходими новаторски политики, адекватна правна рамка, както и промяна в стандартите и нагласите както в институциите, така и в семейството.

В изказването си пред участниците в конференцията председателят на Народното събрание Цецка Цачев заяви, че политиките за напредък в постигането на равенство между половете са мерило за демокрация и трябва да бъдат неизменна точка в дневния ред на всяка институция. Тя очерта проблемите и предизвикателствата през призмата на европейския опит –  премахването на разликата в заплащането между мъже и жени, качеството на работните места - особено предвид обстоятелството, че на пазара на труда жените продължават да съставляват огромен дял от работната сила в нископлатени сектори. Цецка Цачева акцентира на факта, че на фона на кризата, засегнала тежко европейските икономики, две категории хора са станали особено уязвими: възрастните жени и самотните майки.

Ние не просто трябва да потвърдим трайния си ангажимент към напредъка за постигане на равенство между половете, но и открито да заявим, че за тази цел са необходими нова енергия и новаторски политики, заяви председателят на Народното събрание пред участниците в конференцията. Цецка Цачева представи  опита на България в тази насока и подчерта, че страната ни отбелязва напредък през последните години в областта на равенството на половете. Сред най-новите положителните стъпки, водещи до видима промяна, председателят на парламента отбеляза разработеният законопроект за равнопоставеност  на мъжете и жените и приетото неотдавна от НС предложение на социалното министерство, свързано със стимулирането на работещите жени – възможността за гъвкаво работно време. С гласуваните изменения работещата съвременна жена ще бъде подкрепена и улеснена в инвестирането на време за своето семейство, образование и професионално развитие, посочи Цецка Цачева.  Тя допълни, че в момента българското правителство е предложило обсъждане на регламенти за въвеждане на интегрирани здравно-социални услуги, които ще могат да се предоставят и в домашна среда и по този начин ще се облекчат жените в полагането на грижи за зависими членове на семейството или домакинството

В дневния ред на Десетата среща на жените-председатели на парламенти са също темите за прекратяването на насилието на жени и премахване на вредните практики в конфликтни и следконфликтни ситуации, както и включването на жените в процесите на укрепването на мира и съгласието.  Специално послание към форума направи нобеловият лауреат за мир г-жа Джоди Уилямс. Жените са носители на промяната, а лидерството е вдъхновението, което предаваш на другите с личен пример, заяви жената с най-голям принос за забрана на противопехотните мини.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини