Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
02/10/2015

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, внесени от Министерския съвет на 15 септември 2015 г., въвеждат разпоредбите на европейска директива относно осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация.

В мотивите се посочва, че автоматичният обмен на финансова информация на определени интервали от време се предприема с оглед на зачестилите през последните години трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб.

Промените в ДОПК, внесени от МС на 23 юли 2015 г., могат да бъдат обединени в три основни групи: прецизиране на действащи разпоредби с цел оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие; подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта; синхронизиране и уеднаквяване на нормативната регламентация по събиране на държавните и частните вземания и промени в Закона за Националната агенция за приходите, свързани с функционалните компетентности на агенцията по събиране на публичните вземания.

Третият проект за изменение на ДОПК, предложен от депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ, цели по-нататъшно пренасочване на част от административните дела към административни съдилища от съдебни райони на страната с по-малка натовареност. Според вносителите това ще допринесе за ускоряване на съдопроизводството в административните съдилища в столицата и големите градове. В проекта се предлага и промяна на реда за възобновяване на ревизионно производство при влязъл в сила ревизионен акт. Предвижда се искането за възобновяване да се прави пред същия орган, който е постановил извършването на първоначалната ревизия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини