Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Красимир Велчев беше избран за председател на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на ПАЧИС
05/10/2015

Народният представител Красимир Велчев беше единодушно избран за председател на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). На 5 и 6 октомври 2015 г. Народното събрание е домакин на заседанията на два от комитетите на Асамблеята – по икономически и по правни и политически въпроси.

Заседанието на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси започна с доклад на заместник-ръководителя на българската делегация в Асамблеята Павел Христов за въвеждането на електронното правителство в страните на ЧИС. Той цитира стойностите на глобалния индекс за развитие на електронните правителства на ООН през 2014 г. за някои от страните-членки на ПАЧИС. Павел Христов подчерта, че индексът измерва три важни параметри на електронното правителство – предоставяне на онлайн услуги, телекомуникационна свързаност и човешки капацитет. По тези показатели от общо 193 страни Русия е на 27-мо място, Гърция – на 34-то, Грузия – на 56-то, Армения – на 61-во, Румъния – на 64-то, Молдова – на 66-то, Азербайджан – на 68-мо, Сърбия – на 69-то място, Турция – на 71-во, България – на 73-то.

Павел Христов отбеляза пред делегатите на форума, че има всички необходими инструменти за практическото прилагане на електронното правителство, но това е дълъг и скъп процес. Въвеждането на електронното правителство е насочено към това управлението да стане прозрачно за отделните хора и за обществото като цяло, посочи той и добави, че това е пътят за подобряване на ефективността на публичните услуги.

По темата изказвания направиха членове на делегациите на Турция, Украйна и Русия, които представиха информация за степента на въвеждане на електронното правителство в техните държави. Участниците в заседанието приеха доклада и определиха Павел Христов за докладчик по този въпрос за заседанието на Генералната асамблея на ПАЧИС.

Следващото заседание на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси ще бъде на 17 и 18 март 2016 г. в Ереван, Армения. Тогава парламентаристите ще дискутират по темата: „Проблеми на бежанците в ЧИС – икономически аспекти“. Доклад по нея ще представи Катарина Ракич от Сърбия.

Форумът беше открит от председателя на Народното събрание Цецка Цачева.

Грузинският депутат Михаил Мацхавариани беше избран за заместник-председател на Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС на заседанието на комитета във Варна. Преди това той представи пред членовете на комитета доклад на тема „Ролята на парламентите в осигуряването на правна рамка за борба с корупцията”. Михаил Мацхавариани подчерта, че основен лек за преодоляване на корупцията е наличието на политическа воля. Изказвания по темата направиха делегати от Турция, Украйна и Русия, а докладът беше единодушно приет от участниците в заседанието.

Генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев представи пред делегатите на форума информация за работните срещи, които е провел с председатели на парламенти на страните-членки на ПАЧИС във връзка със засилване на статута на Асамблеята.

Следващото заседание на Комитета по правни и политически въпроси на ПАЧИС ще бъде на 25 и 26 май 2016 г. в Атина, Гърция. Правните аспекти, свързани със засилената бежанска вълна, ще бъдат обсъдени на заседанието. Доклад по нея ще представи румънският депутат Влад Нистор.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини