Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Миграционният поток като проблем за цяла Европа беше основна тема на тристранната среща на делегациите на Комисиите по външна политика към парламентите на Република България, Румъния и Република Сърбия
26/10/2015
Миграционният поток като проблем за цяла Европа беше основна тема на тристранната среща на делегациите на Комисиите по външна политика към парламентите на Република България, Румъния и Република Сърбия. Парламентаристите разговаряха и със заместник-председателя на Народното събрание Димитър Главчев.

Председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание на Република България Джема Грозданова, председателят на Комисията по външни отношения към Сената на Румъния Петру Филип и председателят на Комисията по външна политика в Националното събрание на Република Сърбия Александра Джурович излязоха със съвместно изявление след срещите.

Председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Джема Грозданова отбеляза, че  целта на разговорите в София е засилване на сътрудничеството на ниво парламенти. Обсъдена е била и миграцията като проблем за цяла Европа, както и готовността на България и Румъния за опазване на  външната граница на ЕС, въпреки че двете държави не са членове на Шенген. От страна на Сърбия е било предложено при следващите срещи да бъде подписан меморандум за сътрудничество между трите страни. Идеята е да се разшири комуникацията не само на ниво външна комисия, но и на ниво комисия по регионално развитие, комисия по енергетика и комисия по икономическа политика и туризъм, за да можем по-добре да осъществяваме проектите и програмите, които са от взаимен интерес, посочи Джема Грозданова.

Сред основните теми на разговорите са били разширяването на ЕС и пълната подкрепа от страна на България и Румъния за членството на Сърбия в ЕС, както и регионалното сътрудничество като основа на добросъседските отношения.

Тристранният формат от Крайова, който трите държави започнаха в Румъния, за нас е от изключително значение, защото България и Румъния са членки на ЕС, а за Сърбия основен външнополитически приоритет е именно интеграцията в ЕС, заяви председателят на Комисията по външна политика в Националното събрание на Република Сърбия Александра Джурович и благодари за помощта, която двете  държави оказват на Сърбия. Изключително важно е, че трите страни имат възможност в този формат да излязат с обща позиция и да решават въпроси, които са от значение за техните граждани в областите енергетика, инфраструктура, туризъм, посочи тя. По думите й важно е този формат да бъде институционализиран чрез подписването на меморандум, който да посочи конкретните теми и въпроси на трите страни, заяви Джурович.

Тази първа важна стъпка, която направихме днес, в посока парламентарно сътрудничество между трите страни, е от изключително голямо значение, отбеляза председателят на Комисията по външни отношения към Сената на Румъния Петру Филип.  Това е пряк израз на оказаната подкрепа от гражданите за Крайовския формат - инициативата на равнище правителства на трите страни, допълни той и изрази увереност, че следващата среща между трите страни ще има практическо-прагматично измерение. Той уточни, че са поставени основите на институционализирано парламентарно сътрудничество. Предизвикателствата на бъдещето ни задължават тристранното взаимодействие да бъде институционализирано както на ниво правителство, така и на ниво парламент, посочи Петру Филип.

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев съобщи, че на срещата си с делегациите на комисиите по външна политика към парламентите на България, Румъния и Сърбия е била обсъдена готовността на България, Сърбия и Румъния да действат в една посока по отношение на проблема с бежанците. По думите му действията и на трите страни са добър пример как, без да изграждаш стени, можеш да създаваш мостове между приятели и съседи.


СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ
на председателите на Комисиите по външни работи 
на Народното събрание на Република България, 
на Сената и Камарата на депутатите на Румъния
и на Националното събрание на Република Сърбия


Като отчитат развитието на сътрудничеството, основано на добросъседство, взаимно доверие и разбирателство между трите страни;

Като имат предвид необходимостта от разширяване и задълбочаване на интеграцията в европейските структури;

Като подчертава, че демокрацията, върховенството на закона, свободната пазарна икономика, зачитането и гарантирането на индивидуалните права представляват основните ценности на нашите общества и предпоставките на нашето сътрудничество;

Като подчертават значението на конструктивния характер на отношенията между трите държави в регионален и в широк международен план;

Убедени в ролята на трите държави  като надежден  фактор за стабилността и сигурността в Югоизточна Европа и същевременно обезпокоени от безпрецедентния миграционен натиск;

Като изразяват задоволство от успешното прилагане на двустранните програми за трансгранично сътрудничество – основен елемент за осъществяването на регионални икономически цели, важна част от европейския проект;

Като припомнят убеждението си, че процесът на разширяване на ЕС към страните от Югоизточна Европа, основан на техните настоящи ангажименти, има първостепенна роля в укрепването на демокрацията, върховенството на закона, стабилността и просперитета в страните от региона;

Председателите на Комисиите по външни работи:
- Заявяват готовността си да допринасят на парламентарно ниво за продължаване  сътрудничеството между трите страни на базата на равнопоставеност и в пълно съответствие с принципите на международното право.

- Потвърждават своя ангажимент да продължат да споделят опита си със Сърбия в рамките на процеса на присъединяване към ЕС и готовността за тясно сътрудничество, включително чрез предоставяне на техническа експертиза, помощ и подкрепа за сръбското Национално събрание в съответните сфери;

- Приветстват общите усилия да дадат нов тласък на процеса на разширяване, основани на спазването на критериите за интеграцията в ЕС, както и на факта, че Сърбия е предприела важни стъпки, за да може да отвори първите преговорни глави. Насърчават отварянето на преговорни глави преди края на тази година, като се вземат предвид последните развития и изпълнението на препоръките на Европейската комисия;

- Изразяват своята благодарност за активното поведение на Сърбия във всички съответни формати на регионалното сътрудничество. Укрепването на регионалното сътрудничество върви ръка за ръка с добросъседските отношения. Тези две стъпки представляват значителен принос към стабилна, просперираща и мирна Югоизточна Европа и към европейската сигурност;

- Препотвърждават необходимостта от пълноправно членство в Шенген за България и Румъния като външна граница на ЕС, и необходимостта за признаване на тяхната готовност, гарантиращо засилването на вътрешната сигурност в региона.

- Ангажират се да насърчават политическите, икономическите и институционалните връзки в крайграничните райони и да полагат максимални усилия за реализиране на проектите по линия на европейските програми за трансгранично сътрудничество.

- Страните са силно заинтересовани от развитие на сътрудничеството в приоритетни области като транспорта, трансграничната инфраструктура, опазването на околната среда в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

- Подкрепят предприетите до момента действия на правителствата си за осъществяването на енергийни проекти с цел постигане на диверсификация на източниците и маршрутите на доставки.

- Изразяват своята дълбока загриженост за последствията от миграционните потоци, насочени към Европа, като подчертават, че мерките за разрешаването на проблема трябва да бъдат съсредоточени  върху корените на процеса в страните на произход.

- Поздравяват сръбските власти за действията им относно бежанската криза и насърчават бъдещото сътрудничество между България, Румъния и Сърбия за управление на миграционните потоци.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини