Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Законът за младежта и спорта е приет на второ четене
23/07/2002
Народните представители на извънредно заседание приеха на второ четене поправките в Закона за физическото възпитание и спорта.

На второ четене беше приет и Законът за опазване на околната среда.

Народното събрание ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата на Европейската общност “Митници 2002”, подписан на 9 юли 2002 г.

Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията внесени от народните представители Иво Атанасов и Любомир Пантелеев и от Министерския съвет
са приети на първо четене.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини