Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Национална здравна стратегия 2020
17/12/2015
Народното събрание прие Национална здравна стратегия 2020. В гласуването участваха 145 народни представители, от които 103 бяха „за”, 27 – „против”, а 15 се въздържаха.

Според документа, внесен от Министерски съвет, здравната политика е с фокус върху устойчивото подобряване на здравето на българските граждани във всички възрастови групи. Сред приоритетите на стратегията са още създаване на условия за здраве за всички през целия живот, развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати, както и укрепване капацитета на общественото здравеопазване.

Поставените национални здравни цели до 2020 г. са снижаване на смъртността при децата от 0 до 1-годишна възраст до 6.8 на 1000 живородени деца; снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст до 0.24 на 1000; снижаване на смъртността при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст до 0.28 на 1000; снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст до 4.19 на 1000; увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65-годишна възраст до 16,4 години.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини