Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши да възложи на министъра на здравеопазването два пъти годишно да предоставя в парламентарната здравна комисия текущ доклад за осигуряването на необходимите ваксини за изпълнение на имунизационния календар
05/02/2016

Парламентът реши да възложи на министъра на здравеопазването два пъти годишно – през януари и през юли, да предоставя в парламентарната здравна комисия текущ доклад за осигуряването на необходимите ваксини за изпълнение на имунизационния календар.

Решението беше гласувано след разисквания по питане от депутати от БСП и ДПС към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задълженията му по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини