Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше домакин на обществено обсъждане на внесените в Народно събрание промени в Закона за Министерството на вътрешните работи
15/03/2016

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше домакин на обществено обсъждане на внесените в Народно събрание от Министерски съвет промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Председателят на комисията Цветан Цветанов посочи, че целта на подобни срещи е да се чуят различните мнения по теми, свързани със законодателни промени в сектор сигурност. В дискусията участваха министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова, политическото ръководство на МВР, директорите на Главните дирекции на МВР, както и представители на синдикатите към МВР.
Министър Бъчварова представи внесените от Министерски съвет промени в Закона за МВР и визията си за реформа в министерството. Основните цели на реформата са финансовото стабилизиране и оздравяване с цел ресурсно обезпечаване на основни дейности на МВР и подобряване услугите, които предоставя на гражданите; въвеждане на съвременен модел за управление чрез разграничаване на административните от професионалните функции  с цел оптимизиране на управлението; кадрово и техническо укрепване на полицейските структури; постигане на устойчивост на планираните мерки и реформи, даващи ясна перспектива пред служителите на МВР. Румяна Бъчварова отбеляза, че за покриване на целите са определени 7 насоки за работа по модернизацията на МВР - сред тях оптимизиране на управлението, ефективно управление на финансите и собствеността, нова политика за професионално развитие и подготовка, съвременен модел на стандарти на полицейска дейност.

В момента полицейските служители, пожарникари и спасители са 34 256 души, специализирана и обща администрация са 4200 души, а лицата по трудови правоотношения – 6804, съобщи министър Бъчварова. Обща е тенденцията след 2011 г. на спад в числеността на МВР, допълни тя. Според вътрешния министър близо 65 млн. лв. се очаква да бъдат икономисани за бюджета на МВР с промените в закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини