Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На първо четене бяха приети поправките в Закона за радиото и телевизията.
24/07/2002
Народните представители приеха на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, с вносител Милена Милотинова и група н. п. от ПГ на НДСВ и ДПС.

На първо четене са приети и трите внесени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, с вносители Министерски съвет и Евгения Живкова и група н. п. от ПГ на КБ.

Народното събрание избра за членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол: Евгения Петрова Пенкова, Кристиян Петров Таков, Ерхан Юксел Чаушев, Пламен Димитров Стоилов, Руси Иванов Статков.

Народното събрание гласува следните решения:
Решение за разрешаване изпращането на на механизиран взвод от Българската армия на обучение в Кралство Холандия;
Решение за разрешаване транзитното преминаване през територията на Република България на военни контингенти, военно имущество и техника на Украйна за участие в многонационалните сили за поддържане на мира (КФОР) в Косово;
Решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия за участие във второто активиране на Черноморското оперативно съединение "Черноморски сили" и разрешаване посещението на чужди военни кораби в пристанище Варна;
Решение за разрешаване изпращането на военен кораб от Българската армия за участие в учението в духа на "Партньорство за мир" - "Черноморско сътрудничество - 2002", в териториалните води на Република Турция;
Решение за даване на разрешение за пребиваване на подразделение от Специалните сили на Въоръжените сили на Съединените американски щати в състав 15 военнослужещи със специално оборудване, боеприпаси и въоръжение на територията на Република България за участие в учението "Август 2002";
Решение за изменение на Решение на Народното събрание за привеждане на акта за създаване на Военна академия "Георги Стойков Раковски" в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини