Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Активизирането на парламентарното сътрудничество между България и Княжество Лихтенщайн обсъдиха на среща председателят на парламента Цецка Цачева и председателят на Ландтага на Лихтенщайн Алберт Фрик
17/03/2016

Активизирането на парламентарното сътрудничество между България и Княжество Лихтенщайн обсъдиха на среща председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателят на Ландтага на Лихтенщайн Алберт Фрик. Председателят на парламента разговаря и с принца-престолонаследник Алоис фон унд цу Лихтенщайн по време на официалното посещение на българска парламентарна делегация Княжество Лихтенщайн.

Контактите между парламентите на България и Лихтенщайн значително се задълбочиха след разменените между двете страни визити на парламентарни делегации, отбеляза Цецка Цачева на срещата си с Алберт Фрик. Надяваме се това да отвори нови възможности за задълбочаване на двустранните отношения и в други сфери, както и за увеличаване на търговско-икономическия обмен, допълни председателят на Народното събрание.

Председателят на Народното събрание информира председателя на парламента на Лихтенщайн, че след подписването на Споразумението между Лихтенщайн и ЕС, българският парламент е извадил Лихтенщайн от списъка на държавите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим. Водят се и преговори за сключване на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, добави тя.

Председателят на Ландтага на Лихтенщайн Алберт Фрик изрази надежда, че двустранните контакти между България и Лихтенщайн ще се разширяват и задълбочават. Икономиката на Лихенщайн е много добре структурирана, като най-добре развитият сектор е индустрията, посочи Алберт Фрик. Положихме сериозни усилия за отпадане на страната ни от списъка на държавите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, подчерта още той.

Трябва да търсим нови механизми, нови пътища за по-интензивен стокообмен, за осигуряване на по-големи възможности за представителите на бизнеса от двете държави да общуват помежду си, заяви председателят на българския парламент.

България е добро място за инвестиции със стабилната си политическа система, с отличните данъчни и финансови условия, добави още Цецка Цачева.

Увеличаване на стокообмена и привличане на лихтенщайнски инвестиции и туристи у нас бе сред акцентите на срещата на председателя на Народното събрание с принца-престолонаследник Алоис фон унд цу Лихтенщайн. Обсъдени бяха и възможностите за развитие на сътрудничество и коопериране между български и лихтенщайнски фирми в различни области.

Цецка Цачева подчерта, че между представителите на двете страни има добро сътрудничество в различни международни организации – ОССЕ, ООН, Съвета на Европа и др.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини