Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите беше домакин на кръгла маса за насилието сред и срещу децата
22/03/2016
Работна група да направи преглед на законодателството в областта на насилието сред и срещу децата и да предложи необходимите промени в него. Около това се обединиха участниците в кръгла маса, организирана от парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и Национална мрежа за децата.

Целта на работната група ще бъде да предложи по-добри механизми за взаимодействие между институциите в областта на закрилата на децата. В нея ще участват представители на всички институции и неправителствени организации, работещи по проблема.

Председателят на парламентарната Комисия за взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Бойка Маринска подчерта значимостта на проблема с насилието сред и срещу деца, което се е увеличило три пъти само за последната година. Тя призова участниците в кръглата маса да се обединят около набелязването за стъпки и мерки – както законодателни, така и социални и образователни, които да работят за справянето с този изключително наболял проблем.

Сред основните мерки, които Бойка Маринска посочи, са възстановяване на единната информационна система за регистриране случаите на насилие над деца, възстановяването на дейността на мобилната група за подкрепа на училищната среда, повече психолози в училищата, повече центрове за жертвите на агресия, разработване на Национална програма за превенция на насилието.

В дискусията участваха народни представители, заместник-министърът на правосъдието Виргиния Мичева, представители на министерствата на образованието и на труда и социалната политика, омбудсманът Мая Манолова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, представители на Агенцията за социално подпомагане и др.

С кръглата маса се поставя началото на дискусия по темата между законодателната, изпълнителната, местната власт и гражданските организации, работещи с деца и семейства. Тя има за цел да се обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскват гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства, да бъдат споделени добри практики, ресурси и възможни решения за тяхното преодоляване и да бъдат набелязани стъпки за подобряване на актуалната ситуация.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини