Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на парламента Димитър Главчев е предоставил на народните представители постъпилото в Народното събрание писмо от членовете на Висшия съдебен съвет Соня Найденова и Калин Калпакчиев
10/11/2016

Заместник-председателят на парламента Димитър Главчев е предоставил на народните представители постъпилото на 9 ноември 2016 г. в Народното събрание писмо от членовете на Висшия съдебен съвет Соня Найденова и Калин Калпакчиев.

Още същия ден Димитър Главчев писмено е информирал парламентарните групи и Комисията по правни въпроси и им е изпратил писмото на съдиите и приложението към него. Народните представители са получили писмото и чрез електронните си пощи.

Внесеното писмо от членовете на ВСС Соня Найденова и Калин Калпакчиев е с молба то да бъде предоставено на народните представители с оглед правомощията им по чл. 312, ал. 3 от Закона за съдебната власт, според който предложение за налагане на наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност" на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран от Народното събрание, може да бъде направено и по искане на една пета от народните представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини