Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на първо четене
18/11/2016

Парламентът прие Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на първо четене. В гласуването участваха 171 народни представители, от които 102 бяха "за", 58 - "против", а 11 се въздържаха.

Проектобюджетът за следващата година предвижда приходите, помощите и даренията да са в размер на 21 932 005 400 лв., а разходите - в размер на 11 092 124 100 лв. Бюджетното салдо по държавния бюджет се предлага да бъде дефицит, в размер на 864,2 млн. лв. Планирано е увеличение в размера на бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет с 219,2 млн. лв.

Предвижда се през 2017 г. растежът на БВП слабо да се забави до 2,5 на сто. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне средна стойност от 7,3 на сто. В проектобюджета е записано, че за следващата година се предвижда инфлация в размер 1,5 на сто.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини