Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
25/11/2016

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.Депутатите създадоха възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание. Измененията целят ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация, посочват вносителите в мотивите си. Предлага се размерът на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лв. годишно и се въвежда възможност за използване на правото на компенсация по този закон като платежно средство, с което правоимащите да могат да плащат дължими данъци и такси към държавата и общините. Предлага се и удължаване с две години на срока за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или започнали изграждане на жилище. Вносителите искат и да се премахне крайният срок за изплащане на всички заявени претенции, който изтича в края на 2019 година.В мотивите се посочва, че предложените изменения засягат 55 000 български граждани. Законопроектът не предвижда нови финансови задължения на държавата, освен вече съществуващите ангажименти към титулярите на лихвоточки, няма и допълнително финансово натоварване на бюджета.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини