Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет за 2017 г.
01/12/2016

Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Предвидените приходи, помощи и дарения в държавния бюджет за 2017 г. са 21 932 005 400 лв. От тях данъчните приходи са 19 221 646 700 лв., а неданъчните – 2 710 358 700 лв. Заложените разходи са 11 092 124 100 лв. От тях за текущи разходи са предвидени 8 910 512 800 лв., за капиталови разходи – 2 076 928 200 лв., за резерв за непредвидени или неотложни разходи – 71,1 млн. лв. Предоставените трансфери за общините са 2 881 352 500 лв. Вноската в общия бюджет на Европейския съюз за 2017 г. е 992,6 млн. лв.

Парламентът гласува обща субсидия от 2 423 034 200 лева за делегираните от държавата дейности за общините. Общата изравнителна субсидия е 274 милиона лева, трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е 30 228 100 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи – 154 090 200 лева.

Депутатите гласуваха също максималният размер на евентуален нов държавен дълг да бъде 1,2 млрд. лв. Размерът на задълженията на общини-бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и др., за наложени финансови корекции или предоставени безлихвени заеми от държавния бюджет за проекти с наложени корекции, неразплатени към 31 декември 2016 г., да се намали с 80 на сто, прие Народното събрание. Това ще става чрез сключване на съответно тристранно споразумение между кмета на съответната община, министъра на финансите и управляващия орган на оперативната програма. Намаляването на размера на задължението ще е еднократно, реши парламентът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини