Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по здравеопазването на Народното събрание получи почетен плакет от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за помощта и подкрепата, която е оказвала през годините на здравните медиатори в България
08/12/2016
Комисията по здравеопазването на Народното събрание получи почетен плакет от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за помощта и подкрепата, която е оказвала през годините на здравните медиатори в България. На 8 декември 2016 г. парламентът беше домакин на Десетата национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Форумът е организиран от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и парламентарната Комисия по здравеопазването.

Членовете на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” се ръководят от ценностите – взаимопомощ, съпричастност, отговорност, уважение към другия и различието, лоялност, честност и човечност, посочи на форума проф. Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата” и член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Той отбеляза, че организацията е отворена за препоръки и предложения за подобряване на работата на здравните медиатори.

Нормативната база, свързана с работата на здравните медиатори, както и тяхната мотивация трябва да се подобрят, каза д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Ако липсват здравни медиатори, работата ни ще се обезсмисли, каза проф. Ивайло Търнев.

Заместник-председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” Георги Кръстев отбеляза, че докато през 2006 г. здравните медиатори са били едва 57, то в момента техният брой е 195, което е показателно за нуждата и ползите от тяхната работа.

Развитието на здравномедиаторната програма в България чрез проекти на регионално и национално ниво и работата на здравните медиатори сред уязвимите общности в различни региони на страната бяха сред основните теми на срещата. Представена беше информация за добри практики в сътрудничеството между здравни медиатори, институции и медицински специалисти в работата за подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи и услуги.

В срещата участваха представители на държавните институции, на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации, медицински специалисти, здравни медиатори и партньори от неправителствения сектор.

По време на Десетата национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” във фоайето на Народното събрание беше открит и информационен щанд, свързан с инициативата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини