Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Като ротационен председател на Съвета на ЕС България ще работи за постигане на единна визия за бъдещето на Съюза, заяви Димитър Главчев на Конференцията на председателите на парламенти на ЕС
24/04/2017
Като ротационен председател на Съвета на ЕС през 2018 г. България ще съдейства активно за постигане на единна визия за бъдещето на Съюза, заяви председателят на Народното събрание Димитър Главчев пред участниците в Конференцията на председателите на парламенти на Европейския съюз в Братислава, Словакия. Дебатът за реформата на Европейския съюз ще бъде отразен в програмата и приоритетите на Българското председателство, отбеляза още Димитър Главчев.

Вярвам, че националните парламенти могат и трябва да допринесат съществено към предстоящия дебат за бъдещото на ЕС, заяви председателят на парламента. Според Димитър Главчев  именно засилването на ролята на законодателните институции в определянето и изпълнението на европейския дневен ред може да бъде правилният отговор на тревогите и недоверието на европейските граждани.

България ще работи за стабилна основа за бъдещия Европейски съюз, базиран на принципите на свободата, демокрацията и зачитането на правата на човека и основните свободи, както и на принципа на върховенството на закона и основните социални права, подчерта Димитър Главчев.

По думите му ефективността при прилагането на принципите на солидарността и кохезията като водещи принципи на интеграцията са от ключово значение за запазване на единството на ЕС, за постигане на конвергенция, финансова стабилност и икономически растеж.

За ЕС е изключително важно да се обедини около единна визия за бъдещето си, подчерта Димитър Главчев. Той посочи, че България подкрепя продължаването на процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията се приемат възможно най-близо до гражданите. Само с участието на максимално широк кръг от хора в дискусиите за бъдещето на ЕС, можем успешно да се противопоставим на недоверието и скептицизма към европейската идея, допълни Димитър Главчев. Именно тук е и ключовата роля на нас като народни представители – да доближим дебата до гражданите, като същевременно повишим качеството му, добави председателят на Народното събрание.

В изказването си Димитър Главчев открои предизвикателствата, пред които е изправен ЕС днес – да гарантира сигурността на границите и гражданите, да осигурява работни места, икономически растеж и конкурентна среда, да дава категоричен и ясен отпор на популизма и евроскептицизма. Като основен приоритет по въпроса за предстоящото оттегляне на Обединеното кралство, той открои постигането на ранен етап на взаимни гаранции за уреждане на статутана европейските и британските граждани, засегнати от Брекзит.

На конференцията председателите на парламенти обсъждат бъдещето на Европейския съюз като глобален фактор в контекста на актуалните промени и ролята на националните парламенти. „Парламентарният дневен ред по-близо до гражданите в съвременната епоха – споделяне на най-добри практики“ е другата основна тема на дебата.

На форума бяха представени постиженията на словашкото председателство на Съвета на ЕС и неговото парламентарно измерение, както и състоянието на малтийското председателство на Съвета на ЕС.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини