Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На всеки три месеца Комисията по правни въпроси ще отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи
26/04/2017
На всеки три месеца Комисията по правни въпроси ще отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. На заседанието си на 26 април 2017 г. парламентът прие текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Предвижда се обсъждане в Комисията по правни въпроси да може да бъде провеждано и по инициатива на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията ще изготвя доклад, който ще бъде предоставен на народните представители.

Да бъде създадена нова постоянна парламентарна комисия - за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, решиха народните представители.

Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група, прие Народното събрание. За да напусне парламентарната група, депутатът трябва да подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание. След напускане на парламентарната група народният представител губи мястото си в състава на постоянните комисии и делегации, реши парламентът. Напусналите или изключени от парламентарните групи народни представители няма да могат да заявяват принадлежност и да преминават към друга група.

Всеки депутат може да участва в работата на не повече от две постоянни комисии, а председателят на Народното събрание и заместниците му не могат да участват в ръководството на нито една постоянна комисия, реши Народното събрание. Приетите текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание предвиждат, както и досега, всяка първа сряда или четвъртък от месеца в ресорните парламентарни комисии да има блиц-контрол на съответните министри.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини