Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие правилник за организацията и дейността си
27/04/2017
Народното събрание прие правилника за организацията и дейността си. На заседанието си на 27 април 2017 г. народните представители решиха да не се провежда т.нар. блиц-контрол, при който министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални въпроси на депутати всяка първа сряда на месеца.

Пленарните заседания, в които се провежда парламентарен контрол, ще се предават пряко по програма БНТ 2 на Българската национална телевизия и Българското национално радио, прие Народното събрание.

В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е записано, че парламентът ще има три сесии годишно и всяка от тях ще бъде откривана с химна на Република България и химна на Европейския съюз. Досега сесиите се откриваха само с националния химн.

Редовните пленарни заседания ще бъдат в сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 14.00 часа, освен в случаите, при които парламентът вземе решение за удължаване на работното време. Ваканциите на парламента също остават непроменени - от 22 декември до 10 януари, 10 дни по Великденските празници и от 1 до 31 август.

Депутатите записаха нов текст, според който по решение на Народното събрание, прието по искане на една десета от народните представители или на парламентарна група, или по своя инициатива главният прокурор внася в парламента и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини