Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание изрази дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония в декларация, приета единодушно
28/04/2017
Народното събрание изрази дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония в декларация, приета единодушно.В нея българските парламентаристи определят агресията срещу македонски народни представители като недопустимо посегателство върху институцията парламент и демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове, се посочва в декларацията.Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазването на Конституцията и законите на страната, пише в документа. Българските парламентаристи призовават към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона.


Декларация на Народното събрание на Република БългарияНародното събрание на Република България изразява дълбока тревога от развитието на кризата в Република Македония. Нахлуването в сградата на парламента и физическата атака срещу народни представители заслужават най-остро осъждане.Като парламентаристи смятаме, че агресията срещу нашите колеги е недопустимо посегателство върху институцията парламент и върху демокрацията. Насилието не може да бъде средство за разрешаване на политически спорове.Надяваме се, че президентът на Република Македония и водещите политически сили ще предприемат действия за успокояване на напрежението и връщане в полето на политиката.Вярваме, че разрешаването на кризата е възможно само на основата на спазването на Конституцията и законите на страната. Призоваваме към мъдрост и въздържане от всякакви провокации, които могат да ескалират до междуетнически конфликт. Това би имало тежки последици за Република Македония и ще се отрази на стабилността и перспективите за икономическо и социално развитие в региона.Изразяваме подкрепа за държавното единство и териториалната цялост на Република Македония. В рамките на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз България ще работи за ускоряване на процеса на присъединяването на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз с цел гарантиране на мира и развитието в цяла Югоизточна Европа.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини