Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев откри изложбата „Да послужа народу си... Дарителство за образование – традиция и съвременност”
25/05/2017

Снимки, документи и текстове, свързани с дарителство и благотворителността в полза на народната просвета в периода от края на 19-ти до средата на 20-ти век, са представени в изложбата „Да послужа народу си... Дарителство за образование – традиция и съвременност”. Експозицията, която е подготвена от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, беше открита в парламента от заместник-председателя на Народното събрание Явор Нотев.

Изложбата представя и нагласите за дарителство, и проявите на щедрост, отбеляза Явор Нотев. По този начин минало и съвременност си дават среща, а избледнелите стари фотографии, заедно с цветните и качествени съвременни снимки, разкриват неподозирани, дори привидно противоречиви страни от психологическия портрет на българина, посочи той.

Прекъсната в продължение на десетилетия, днес традицията на дарителство и гражданско участие успешно се възстановява, подчерта заместник-председателят на Народното събрание. Макар и подкрепата на образованието все още да не е сред водещите благотворителни инициативи, тя набира последователи и ние вече имаме прекрасни примери на съвременници, които щедро подпомагат модернизирането на нашите училища и осигуряват стипендии за талантливи ученици, уточни той.

Дарителството за образование е благородна кауза, нейната подкрепа обаче не освобождава държавата от грижата за образованието, подчерта Явор Нотев. Той добави, че образованието е определено като един от безспорните приоритети на 44-тото Народно събрание.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов отбеляза, че от 1835 до 1876 г. в българската територия възникват около 1500 училища, изградени от дарения. По този начин се създава нова образователна система и това е нещо уникално, подчерта той. Според него дарителството на българите за образование винаги е било част от нашата същност.

Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научния проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”. В 24 табла оживяват ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя принос за просперитета и просветното издигане на нацията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини