Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът одобри правила за предлагане и избор на членове на ВСС от квотата на НС
31/05/2017

Парламентът одобри правила за предлагане и избор на членове на ВСС от квотата на НС

Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от депутати по колегии, от които шестима - за съдийската и петима - за прокурорската.

Това предвиждат одобрените единодушно от депутатите процедурни правила за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на парламента.

Предложенията се внасят в писмена форма чрез деловодството на НС до правната комисия в 21-дневен срок от приемането на правилата.

В случай, че повече от шестима кандидати за съдийската колегия, съответно петима – за прокурорската, получат необходимия брой гласове, съгласно изискванията на конституцията и на Закона за съдебната власт, между тези, взели необходимия, но най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран се смята този, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от общия брой народни представители.

Предложенията за членове на ВСС съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, включително и изразени становища от професионални, академични и други организации, записа парламентът.

В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки номиниран представя на комисията по правни въпроси документи, сред които декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Анонимни сигнали не се разглеждат, изслушване на допуснатите кандидати за членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание е на открито заседание на правната комисия.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини