Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът гласува промени в Закона за енергетиката, свързани със производството на земеделска продукция
01/06/2017

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за енергетиката, свързани със производството на земеделска продукция.

Поправката предвижда КЕВР да определя цени за малки производители на енергия от когенерация, ако те използват не по-малко от 70 на сто от произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.

Предложената промяна създава възможност да не се допуска увеличаване на изкупуваните количества електрическа енергия от когенерации, използващи топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция извън определените критерии.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини