Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От шест месеца до година ще бъде прекратявана регистрацията на автомобил, управляван от неправоспособно лице, реши Народното събрание
22/06/2017
Народното събрание реши от шест месеца до година да бъде прекратявана регистрацията на автомобил, управляван от неправоспособно лице. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за движението по пътищата.

Същата ще е и санкцията, която ще се налага на собственик, който шофира с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества, както и при отказ за проверка с техническо средство.

За един месец ще бъде спряна регистрацията на автомобил, чиито собственик е допуснал или го е предоставил за управление на лице, употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози, предвиждат измененията.

Народното събрание реши да бъде премахнат знак, който предупреждава за контрол на органите в съответен участък. Предвижда се при изпълнение на функциите си те да използват автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане. Контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане.

Парламентът прие на първо четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Те предвиждат мерки за електронно правосъдие. С измененията се регламентира и институтът на мълчаливото съгласие. Предвижда се, ако е уредено в специални закони, непроизнасянето в срок да се смята за мълчаливо съгласие за издаване на акт със съдържанието, поискано от заявителя.

Народното събрание прие на първо четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесени от Министерския съвет. С тях се въвеждат правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини