Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 1 октомври минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 200 лева, реши Народното събрание
28/06/2017
От 1 октомври минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 200 лева, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година.

Измененията предвиждат от 1 юли до 30 септември минималната пенсия да бъде 180 лева, вместо досегашните 161,38 лева.

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на Комисията за финансов надзор.

Предложения ще могат да се внасят в Народното събрание в 14 дневен срок от приемането на правилата. Те трябва да са придружени с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална квалификация на кандидатите, реши парламентът. Имената ще бъдат публикувани на интернет страницата на парламента 12 дни преди изслушването им в Комисията по бюджет и финанси и след предварителна проверка за принадлежност към бившите ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Народното събрание ще гласува предложенията явно чрез компютъризирана система, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако предложението не събере необходимите гласове, се открива нова процедура за избор с решение на парламента, е записано още в правилата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини