Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в Председателската тройка на КОСАК
10/07/2017

Първата парламентарна среща в рамките на Естонското председателство на Съвета на ЕС се проведе днес в Талин. В естонската столица се събраха председателите на комисии по европейските въпроси от парламентите на страните-членки на Евросъюза (КОСАК). Това е първото участие на председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин и на експерти, работещи по парламентарното измерение на Българското председателство като част от т.нар. Председателска тройка – представителите на бившето, настоящото и бъдещото председателство, съответно Малта, Естония и България.

Депутатите обсъдиха с премиера Юри Ратас приоритетите на Естонското председателство на Съвета на ЕС, а политическият фокус беше поставен върху темата за стартиращите компании и неразгърнатия потенциал на Съюза във високотехнологичните и иновативни предприятия. В своето изказване по темата Кристиан Вигенин обърна внимание на представителите на Европейската комисия, че в предлаганата от тях политика е необходимо да бъде засегнат въпросът за образованието и за специфичните знания, които са необходими и на най-предприемчивите млади хора, за да могат да се възползват от новите възможности. "Има общи правила, които ще бъдат полезни за всички. Но трябва да се даде необходимата гъвкавост на страните-членки да провеждат собствена политика, която да отговаря в по-голяма степен на техните специфики. Проблемът на България, например е, че много от най-талантливите млади хора търсят своята реализация в по-развитите западноевропейски държави. Сблъскваме се и с проблема за обезлюдяването на цели региони и концентрацията на потенциала в най-големите градове", подчерта българският представител. Той допълни, че поздравява Естония за поставянето на тази тема, защото според него новите центрове на растеж все по-силно конкурират ЕС на територия, която доскоро сме смятали запазена за нас, САЩ и Япония - високотехнологични, иновативни стартиращи предприятия с висок потенциал за бързо развитие.

Срещата на председателите на КОСАК прие предложения от Председателската тройка проект за дневен ред на пленарното заседание, което ще се проведе в периода 26-28 ноември в Талин. Водещите теми ще бъдат бъдещето на Европейския съюз, усилията за приближаване на Евросъюза до гражданите чрез споделянето на добри практики от националните парламенти, цифровият единен пазар и електронните услуги, изграждането на ефективен и устойчив Съюз на сигурност, външните измерения на миграцията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини