Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът утвърди процедурните правила за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
12/07/2017

Парламентът утвърди процедурните правила за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.

Според изискванията претендентите трябва да са с българско гражданство, те ще се проверяват за принадлежност към бившата ДС и РУ на Българската армия.

Предложенията и документите се публикуват на интернет страницата на парламента не по-късно от 7 дни преди изслушването. Анонимни сигнали не се разглеждат, НПО могат да предоставят становища за кандидатите пред Комисията по вероизповеданията, а медиите да изпращат свои въпроси към тях. Изборът се извършва след проведена публична процедура. За избран се смята номинираният, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Парламентът ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Договорът цели България да се възползва от консултантските услуги на МБВР, които да допринесат за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация. Консултантските услуги ще бъдат финансирани по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Сумата, която трябва да бъде заплатена на банката, е 2 390 000 лева и ще се изплаща по график.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини