Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Полицаите, които са имали право на униформи, но не са ги получили, ще получат левовата равностойност за тях, реши Народното събрание
13/07/2017
Полицаите, които са имали право на униформи, но не са ги получили, ще получат левовата равностойност за тях, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Измененията предвиждат на държавните служители на МВР, които са имали право на униформено облекло за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. или 2015 г. и за които такова не е осигурено, да се изплаща левовата му равностойност в размер на лимита за съответната година, пропорционално на отработените месеци на длъжност за държавен служител, носещ униформа през календарната година, като се приспадат усвоените лимити за всяка една от изброените години. След изплащане на левовата равностойност, няма да се предоставя униформено облекло за съответната година.

Сумите няма да бъдат облагани с данъци и за тях няма да се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Редът за изплащане на сумите ще се определя със заповед на министъра на вътрешните работи. Средствата ще се одобряват от Министерския съвет като допълнителни разходи за персонал по бюджета на МВР за 2017 г.

Народното събрание ратифицира Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. С него се регламентира статуса на всички щабове и структури на НАТО на територията на Република България. По този начин се детайлизира и разширява статусът на съответната структура, личния състав и придружаващите членове на семейства в сравнение с тъй наречения Парижки протокол за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, ратифициран от Народното събрание на Република България през 2004 г.

Парламентът ратифицира и Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването "Европа". С него се определят основните административни и финансови разпоредби за неговата експлоатация и поддръжка. Центърът е предназначен да координира участващите държави и да подобри използването на способностите за въздушен и наземен транспорт, както и за дозареждане във въздуха. Опитът от учения и мисии, както и от участието в други подобни инициативи показва, че с ползването на услугите на Центъра би могло значително да се намалят разходите по придвижването.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини