Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
20/07/2017
Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене  промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С измененията се прецизират текстове, които ще подобрят ефективността на прилагането на закона по отношение на ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова обясни, че с промените се създава възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социално слаби лица.

С промените народните представители въведоха и правилата на две европейски директиви за автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Целта е по-ефективна борба с укриването на данъци.

Народното събрание прие процедурни правила за предлагане и избор на управител на НОИ. Предложения ще могат да правят народни представители, парламентарни групи и неправителствени организации чрез парламентарните групи. Номинациите ще се внасят в Комисията по труда, социалната и демографката политика в 14-дневен срок след приемането на правилата, там ще бъде и изслушването на претендентите. Те ще бъдат проверявани за принадлежност към бившите спецслужби.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис. Със законопроекта се прави промяна, свързана с издаването на квалифицираните удостоверения.

Предвижда се Комисията за регулиране на съобщенията да е националният контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На нея е възложена и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. Предвижда се Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" да определя организациите, които следва да сертифицират устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини