Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
27/07/2017

Народното събрание прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. 206 народни представители гласуваха „за”, нямаше против или въздържали се.


ДЕКЛАРАЦИЯ


ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


Водени от:

 • приемствеността в преговорния процес по Договора, провеждан от редица български правителства, представляващи целия политически спектър в Република България;
 • стремежа за по-нататъшно развитие на добросъседството и приятелството между Република България и Република Македония;
 • необходимостта от развитие на сътрудничеството във всички области на основата на взаимно уважение, доверие, разбирателство и зачитане на интересите на Република България и Република Македония;
 • желанието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките контакти между гражданите на Република България и Република Македония;
 • разбирането, че европейската перспектива на Република Македония е гаранция за сигурността, стабилността и просперитета на региона,


Народното събрание на Република България:

 1. Оценява положително усилията на правителствата на Република България и на Република Македония за финализиране на преговорите по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и очаква подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености между двете страни.
 2. Изразява готовност да стартира ратификационните процедури в най-кратък срок след подписването му.
 3. Очаква Договорът да постави на стабилна, принципна и прагматична основа отношенията между двете държави и да бъде от пряка полза за техните граждани.
 4. Предлага Министерски съвет да внася в Народното събрание ежегоден доклад за изпълнението на Договора, след неговото подписване, ратификация и влизането му в сила.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни новини