Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.
28/07/2017

Народните представители приеха Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г.

Календарът включва шест събития. Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Председателски КОСАК) ще се проведе на 21 – 22 януари 2018 г. в София.

Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана ще се състои на 8 – 10 февруари 2018 г. в София.

Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС е планирана за 19 – 20 февруари 2018 г. в Брюксел.

Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ ще се състои на 18 – 19 март 2018 г. в София.

Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС е предвидена за 13 – 14 май 2018 г. в София.

Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Пленарен КОСАК) ще се състои на 17 – 19 юни 2018 г. в София.

Датите са съгласувани на експертно ниво с Европейския парламент и всички институции, ангажирани с председателството от българска страна, се посочва в съвместния доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика.

Народното събрание се ангажира да продължи възприетите до момента общ подход, конструктивен диалог и последователност на действията между всички парламентарно представени партии по отношение на подготовката и провеждането на Парламентарното измерение на председателството.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини