Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът избра проф. Камен Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса
28/07/2017

Парламентът избра проф. Камен Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса. В гласуването участваха 206 депутати, от които 205 бяха "за", един се въздържа.

Проф. Плочев има 38 години професионален опит в системата на здравеопазването, част от които са в сферата на управлението. Той е завършил висшето си образование в Медицинската академия – София. Има присъдена научна степен "Доктор на науките" по специалност "Инфекциозни болести" от ВМА, а през 2012 г. му е присъдена академична длъжност "Професор". Има следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт". Владее английски и руски език.

Проф. Плочев притежава безупречен авторитет и много добра професионална репутация, заяви при представянето му в пленарната зала председателят на Комисията по здравеопазване Даниела Дариткова. Мандатът на проф. Плочев ще е до 2020 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини