Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание беше домакин на дискусия на тема „Децата, държавният бюджет и дългосрочното инвестиране в човешкия капитал на нацията“. Форумът беше организиран от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
04/10/2017

Народното събрание беше домакин на дискусия на тема „Децата, държавният бюджет и дългосрочното инвестиране в човешкия капитал на нацията“. Форумът беше организиран от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Дебата откри председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов.

Доклад по темата представи генералният секретар на Eurochild -европейска мрежа Жана Хансурд. В дискусията участваха народни представители, експерти и изпълнителният директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов.

Целта на форума бе да започне дискусия между законодателната, изпълнителната и местната власт и гражданските организации, работещи с деца и семейства, за дългосрочното инвестиране в детското благосъстояние в контекста на националния бюджет.

Обсъдени бяха и актуалните предизвикателствата пред гражданските организации и специалистите, работещи с деца и семейства в България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини