Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министерството на отбраната да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски, предлага Народното събрание с приетия доклад на временната комисия, ангажирана с проучване на процедурата за закупуване на целеви бойни изтребители
05/10/2017

Парламентът прие доклада на временната комисия, ангажирана с проучване на процедурата за закупуване на целеви бойни изтребители. Той предвижда министерството на отбраната да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски. Проектът за решение по доклада беше подкрепен от 126 народни представители, 59 гласуваха „против” и 4 с „въздържал се”.

След съгласуване с Министерството на финансите, се предвижда Министерството на отбраната да внесе в Министерски съвет и в Народното събрание промяна на вече приетия от законодателната институция Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет”. Изменението трябва да включва нова финансова рамка на плащането, с което да се обезпечи реализацията на приоритетите по превъоръжаването на Българската армия.

Депутатите предлагат още да се актуализират основните варианти за реализация на проекта на базата на офертите, постъпили след изпратеното през декември 2016 г. искане за предложение, включително и за новопроизведени самолети. Вариантите следва да бъдат внесени в парламента заедно с новата финансова рамка.

В приетия доклад се отбелязва, че в края на месец февруари е постъпила оферта за нов самолет за нуждите на българските военновъздушни сили, която е отговаряла на утвърдената финансова рамка за проекта. Предложението обаче не е било разгледано.

Народното събрание одобри още Годишния доклад за националната сигурност на Република България през 2016 г. „За” приемането му гласуваха 104 народни представители, а 96 бяха „против”. В доклада, който съдържа оценка за рисковете и заплахите за сигурността, се акцентира върху извода, че спрямо 2015 г. общата престъпност намалява, като броят на разкритите престъпления расте.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини