Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс
07/10/2017
Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това съобщи председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов в края на двудневната научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”. Форумът е организиран от Висшия адвокатски съвет и е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси.

Голяма част от обсъжданите в Народното събрание изменения в ГПК срещнаха подкрепа от участниците в дискусията, а по останалите бяха изразени обосновани становища, които ще бъдат взети под внимание при обсъждането на измененията на второ четене в комисията, както и в пленарна зала, посочи Данаил Кирилов. Той подчерта, че организирането на конференцията е една от първите стъпки, която прави 44-тото Народно събрание в посока разширяване на правния диалог не само в областта на публичното обсъждане, но и на специалните научно-практически изследвания. Това е принцип, който Комисията по правни въпроси и ръководството на парламента ще се стремят да утвърждават в работата си, добави Данаил Кирилов.

В изминалите два дни се състоя изключително успешна, конструктивна и градивна конференция в отрасъла на гражданско-процесуалната наука, коментира Данаил Кирилов. На нея беше направен сериозен анализ на проблемите в 10-годишното прилагане на действащия ГПК и се очертаха възможните решения, отбеляза той. Част от тях са свързани с приетите на първо четене от Народното събрание четири законопроекта за промени в кодекса, а друга – са в посока на следващи принципни изменения в отделни производства и в кодекса като цяло, уточни председателят на парламентарната правна комисия.

На конференцията бяха представени много добре подготвени доклади по различните проблеми, насочени в дълбочина и детайли, и стремящи се да достигнат до ефективни решения, коментира Данаил Кирилов. Той изрази благодарност към организаторите и отбеляза огромната заслуга на участниците от научната общност, от съдилищата и от Висшия адвокатски съвет. Конференцията ще завърши с публикуване на документ с предложенията, докладите и стенограма от дебатите, добави председателят на Комисията по правни въпроси.

През втория ден участниците в конференцията дискутираха по обезпечителното, заповедното, изпълнителното и други производства. Преподавателят в СУ „Свети Климент Охридски” адвокат Силвия Спасова представи доклад за обезпечителното производство, съдията в Софийския районен съд Албена Ботева и съдията в Софийския градски съд Петър Теодосиев – за заповедното производство, съдията във Върховния касационен съд Борислав Белазелков – за изпълнителното производство. За производствата по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз изложение направи преподавателят в Софийския университет доц. д-р Боряна Мусева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини