Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Целта на България е до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, заяви Петър Кънев на заседанието на Икономическия комитет на ПАЧИС
19/10/2017
Целта на България е до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Това подчерта ръководителят на българската делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев по време на 49-ото заседание на Икономическия комитет на ПАЧИС в Тирана, Албания. Темата на форума е „Развитие на националната система за иновации в страните-членки на ПАЧИС”.

България, като част от ЕС, е изправена пред сериозни икономически предизвикателства, които изискват осъществяването на амбициозна икономическа политика, подчерта пред участниците в заседанието Петър Кънев. Той отбеляза, че България е заявила своята визия за промяна в политиката и преодоляване на съществуващите социално-икономически предизвикателства чрез Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя цели справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията - намаляване на напускащите страната високообразовани млади хора, привличане на успешно реализиралите се българи и стимулиране на младежкото предприемачество, както и за осигуряване на устойчиво развитие, развитие на интелектуалния капитал и подобряване на здравето на нацията.

Определени са четири тематични области, като са конкретизирани определени продуктови и технологични ниши, услуги и производства, които България трябва да развива, посочи Петър Кънев. Това са информационните и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот и биотехнологии  и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии, уточни той.

В началото на изказването си ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев благодари на албанските парламентаристи за приемането на Закона за малцинствата, който юридически регламентира статута на албанските граждани с българско самосъзнание и признаването им за малцинство.

В ПАЧИС членуват 12 страни - Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Турция и Украйна.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини