Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Важно е да положим усилия за укрепване на институционалното взаимодействие между ЧИС и ЕС във всички ключови области, заяви Петър Кънев пред членовете на правния комитет на ПАЧИС
26/10/2017
Важно е да положим усилия за укрепване на институционалното взаимодействие между Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) и Европейския съюз във всички ключови области. Това отбеляза ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев. Български парламентаристи участваха на 25 и 26 октомври 2017 г. в заседанията на правния комитет и на комитета по култура, образование и социални въпроси на Асамблеята в руския град Ростов на Дон.

През 2018 година България ще поеме председателството на Съвета на ЕС и се надяваме това да даде нов импулс на развитието отношенията между двете организации, да помогне за подобряване на диалога и за реализиране на сътрудничество по теми от общ интерес, подчерта Петър Кънев. Той определи Черноморския като един от районите с активно икономическо сътрудничество и посочи, че за България ПАЧИС е обединяващ фактор, който спомага за използване на огромния потенциал на пазарите на страните-членки на организацията.

В изказването си пред членовете на правния комитет Петър Кънев отбеляза ролята на ПАЧИС като координатор на националните парламенти по укрепване на демократичните ценности, върховенството на закона, свободата на словото и свободната икономическа инициатива. Той подчерта, че основната цел на Асамблеята е оказване на помощ на националните парламенти в реализацията на законите, необходими за изпълнението на съвместни проекти, както и за увеличаване на икономическото, политическото и културното сътрудничество в региона.

Ръководителят на българската делегация в ПАЧИС отбеляза доброто сътрудничество между страните-членки на ЧИС в областите на борбата с трансграничната организирана престъпност, с незаконния трафик на хора, с тероризма, както и за реагиране при бедствени ситуации. Организацията ни има значим принос за укрепване на сигурността и стабилността в региона, добави Петър Кънев.

В ПАЧИС членуват 12 страни - Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Турция и Украйна.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини