Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Чувстваме ви като част от българския народ, заяви председателят на парламента Димитър Главчев на срещата си с представители на българското национално малцинство в Сърбия
29/10/2017
Чувстваме ви като част от българския народ – така, както и всички българи по света, заяви председателят на парламента Димитър Главчев на срещата си с представители на българското национално малцинство, която се проведе в Генералното консулство на България в Ниш.

За разговора с председателя на Народното събрание и водената от него парламентарна делегация дойдоха граждани от Димитровград, Босилеград и Ниш. Димитър Главчев ги информира за проведените срещи с местните власти в Сърбия. Той заяви, че България се интересува от своите сънародници и че прави и ще продължи да прави всичко по силите си, за да защитава техните интереси. Трябва заедно да бъдем още по-активни, призова той.

Българи от Босилеград поставиха въпроса за бъдещето на общината, за привличане на нови инвестиции в района, за негативното според тях отношение на местната власт към проблемите на малцинството. Димитър Главчев посочи, че българското ръководство е запознато с проблемите и се надява съвместно с властите на Република Сърбия да бъдат намерени решения по най-наболелите въпроси.

На срещата бе обсъдена и темата за електронните и печатни медии на български език.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини