Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Кристиан Вигенин в Скопие: Договорът с Македония създаде нова динамика в целия регион
27/02/2018

Комисията по европейските въпроси на македонския парламент ще посети България след пауза от над десет години. "Никоя страна в Югоизточна Европа не е достатъчно силна, за да води, но всяка една е достатъчно силна, за да допринася за общите ни цели. В историята често сме били едни срещу други на принципа "разделяй и владей", но е време да осъзнаем общите си интереси и да следваме мотото на Българското председателство - "Съединението прави силата". Това каза председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/ Кристиан Вигенин пред участниците в Конференция на комисиите по европейските въпроси на парламентите на страните, участващи в Процеса на стабилизиране и асоцииране в Югоизточна Европа. Домакин на форума е Комисията по европейските въпроси на Събранието на Република Македония и в него участваха парламентарни делегации от Сърбия, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Турция. Конференцията бе посветена на публикуваната в началото на месец февруари Стратегия на Европейската комисия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Участие взеха още членове на Европейския парламент, представители на неправителствения сектор, чуждестранни дипломати, министрите на външните работи и на правосъдието на Република Македония. Приветствие  отправи председателят на Събранието Талат Джафери.

В своето изказване Кристиан Вигенин подчерта, че европейската перспектива на Западните Балкани и свързаността са сратегически приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС и на неговото парламентарно измерение. Той отбеляза факта, че въпреки първоначалния скептицизъм, днес не само Европейската комисия, но и ключови страни-членки на ЕС проявяват желание по този въпрос да се постигне по-бърз напредък и изрази увереността си, че именно Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Македония е създал нова динамика в целия регион. "За пръв път Стратегията за разширяването на Европейската комисия има сериозен втори фокус, а именно подготовката на самия Европейски съюз за присъединяване на нови страни-членки, шестте водещи инициативи също дават надежда за сериозен ангажимент на европейските институции", обясни Вигенин. Той очерта и предстоящите инициативи и амбиции на Българското председателство и на неговото парламентарно измерение. "Надяваме се обявените в стратегията водещи инициативи да намерят конкретизация под формата на пътна карта по време на Срещата на върха в София през месец май. Разчитаме на нея да се вземе решение и за засилен политически диалог на високо и най-високо равнище - участие на министрите от Западните Балкани в секторни Съвети на ЕС, провеждане на регулярни срещи на върха ЕС-Западни Балкани", даде пример председателят на КЕВКЕФ. Той изрази очакване разрешаването на спора за името на Република Македония да позволи през юни, по време на Българското председателство, да се вземе решение за начало на преговорите за членство с Република Македония и с Албания. "През месец юни в София водеща тема на предстоящата пленарна среща на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС /КОСАК/ отново ще бъдат Западните Балкани и на нея не само ще бъдат отчетени постигнатите от Българското председателство резултати, но и ще бъде даден тласък този въпрос да остане фокус и на следващите председателства на Австрия и Румъния.", заключи Вигенин.

В контекста на засиления политически диалог и задълбочаването на двустранните контакти на парламентарно равнище, Кристиан Вигенин отправи покана до своя македонски колега Артан Груби ръководената от него парламентарна Комисия по европейските въпроси да посети България преди края на Българското председателство, след пауза от над 10 години. Очаква се визитата да бъде осъществена през втората половина на месец април.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини