Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Две парламентарни комисии изслушаха компетентните институции във връзка с покупко-продажбата на активите на ЧЕЗ Груп в България
01/03/2018

Парламентарните комисии по енергетика и за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения изслушваха във връзка с покупко-продажбата на активите на ЧЕЗ Груп в България Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за финансов надзор, Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Разузнаване“.

На депутатски въпроси отговори и собственикът на "Инерком България" Гинка Върбакова.

Съвместното заседание на парламентарните комисии се излъчваше в реално време в Интернет сайта на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини