Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проф. Огнян Герджиков се срещна с председателя на парламента на Република Хърватия
04/10/2004
ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ

Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков прие днес, гостуващия у нас председател на парламента на Република Хърватия Владимир Шекс.
Опитът на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз, задълбочаването на парламентарното сътрудничество между България и Хърватия и развитието на търговско-икономическите отношения между двете страни бяха сред основните теми на срещата.
България и Хърватия развиват приятелски отношения, в които няма открити или спорни въпроси, констатираха със задоволство двамата председатели. Общите външно-политически приоритети са предпоставка за разширяване и задълбочаване на двустранните отношения във всички области, бяха категорични те.
Комисиите по външна политика и по евроинтеграция на хърватския и на българския парламенти трябва да си сътрудничат по-активно, за да може Хърватия да използва ценния опит, който България е натрупала в преговорите с ЕС, бяха единодушни проф. Герджиков и хърватският му колега.. Опитът на България е изключително важен, за да избегнем определени грешки в преговорния процес на Хърватия с ЕС, посочи Владимир Шекс. Посрещнахме със задоволство решението на Европейския съвет да даде на Хърватия статут на страна-кандидатка за членство в ЕС и сме готови да споделим опита си в областта на европейската интеграция, подчерта от своя страна проф. Герджиков. Двамата дадоха висока оценка на подписаното от министрите по европейските въпроси на двете страни през април т.г. двустранно споразумение за сътрудничество в областта на европейската интеграция.
България подкрепя усилията на Хърватия за присъединяване към НАТО и е готова да й оказва съдействие на двустранна основа или в подходящ многостранен формат, стана ясно още от срещата.
Огнян Герджиков и Владимир Шекс отделиха специално място в разговора и на състоянието на търговско-икономическите връзки между двете страни. Стокообменът между България и Хърватия за изминалата 2003 година е близо 73 милиона щатски долара, което е почти трикратно увеличение в сравнение с предходната година, сочи статистиката. Оценяваме като положителна тенденцията за увеличаване на двустранния стокообмен, но трябва да признаем, че има още резерви за развитие на взаимноизгодното търговско-икономическо сътрудничество, подчерта проф. Огнян Герджиков. В тази връзка бе заявено общото желание двете страни да продължат съвместните усилия за по-нататъшното насърчаване на преките контакти между стопанските субекти и стимулиране на сътрудничеството по линия на търговско-промишлените палати и международните панаири.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини