Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приоритетите на Българското председателство, бъдещата Многогодишна финансова рамка, кохезионната политика и перспективата пред Западните Балкани обсъдиха комисиите по европейските въпроси на българския парламент и на германския Бундестаг
08/03/2018

Приоритетите на Българското председателство, бъдещата Многогодишна финансова рамка, кохезионната политика и перспективата пред страните от Западните Балкани обсъдиха на среща ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и депутати от Комисията по европейските въпроси на германския Бундестаг, водена от нейния председател Гунтер Крихбаум.

Председателят на Комисията по европейските въпроси Кристиан Вигенин отбеляза, че Народното събрание изцяло подкрепя приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Той подчерта, че за страната ни особено значение имат дискусиите за бъдещата Многогодишна финансова рамка, за кохезионната, селскостопанската и регионалната политики.

Кристиан Вигенин информира германските гости, че комисията активно работи по въпросите, свързани със Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. Той подчерта също, че за България е важно Европейският съюз да насочи внимание и към Черноморския регион.

Председателят на Комисията по европейските въпроси постави въпроса за присъединяването на България към Шенгенското споразумение, като отбеляза, че страната ни е изпълнила критериите и е важно за общата сигурност България и Румъния да бъдат приети възможно най-скоро.

Кристиан Вигенин призова да отпадне по-бързо Механизмът за сътрудничество и проверка и информира германските си колеги, че днес Народното събрание избра председател на новия орган за противодействие на корупцията.

Председателят на Комисията по европейските въпроси на германския Бундестаг Гунтер Крихбаум запозна българските си колеги с актуалните теми от дневния ред на ръководената от него комисия. Като най-важни той посочи въпросите, свързани с Брекзит, междуинституционалните въпроси, въпросите, свързани със субсидиарността, Многогодишната финансова рамка, кохезионната политика, инфраструктурните проекти.

Ние подкрепяме усилията и желанието на страните от Западните Балкани за присъединяване към ЕС, но е важно също така преди това те да изпълнят всички условия за членство, отбеляза Гунтер Крихбаум.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини