Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
06/10/2004
Народното събрание прие:
1. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.


2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.


3. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.


4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.


5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.


6. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини