Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
06/10/2004
Народното събрание прие:
1. Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.


2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.


3. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.


4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.


5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.


6. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини