Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, участва в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз
25/03/2018
Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, участва в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, заместник-председателят на Народното събрание д-р Нигяр Джафер и народният представител проф. Георги Михайлов участват в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз, която се провежда в Женева. Цвета Караянчева е ръководител на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Във форума участват повече от 740 парламентаристи от 137 държави.
Българските парламентаристи се включиха в дебата на тема „Засилване на глобалния режим за мигрантите и бежанците: необходимост от политически решения, основани на убедителни данни“.

В рамките на Постоянния комитет за демокрация и права на човека ще бъде обсъдена проекторезолюция на тема „Засилване на междупарламентарното сътрудничество относно миграцията и управлението на миграционните потоци в контекста на приемането на Глобалния пакт на ООН за законна, сигурна и редовна миграция“.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини