Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с президента на Интерпарламентарния съюз сенатор Габриела Куевас Барон по време на 138-ата Асамблея на ИПС
25/03/2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с президента на Интерпарламентарния съюз сенатор Габриела Куевас Барон по време на 138-ата Асамблея на ИПС.

Председателят на парламента поздрави Габриела Куевас Барон за заемания високоотговорен пост на президент на Интерпарламентарния съюз и допълни, че страната ни цени високо активната политическа дейност на г-жа Барон както на национално, така и на международно ниво и особено нейния принос за утвърждаване ролята и значението на Интерпарламентарния съюз.

От името на българските парламентаристи Цвета Караянчева изрази пълна подкрепа за дейността на Интерпарламентарния съюз. Тя отбеляза, че България винаги е участвала редовно в асамблеите на ИПС и се стреми да дава своя принос в дискусиите и обсъжданите решения по актуалните въпроси на дневния ред.

Изключителна важност придаваме на дискусиите по основната тема на тазгодишния генерален дебат, свързана с  проблемите на мигрантите и бежанците, допълни председателят на Народното събрание. Темата е особено актуална за нашата страна, която по силата на географското си положение се намира на пътя на интензивен поток от бежанци.

Цвета Караянчева и Габриела Куевас Барон обсъдиха въпросите, свързани с представеността и участието на жените в парламентите и парламентарния живот на страните-членки. Председателят на парламента увери, че България следва последователна политика на утвърждаване на принципа на равнопоставеност на жените във всички сфери на обществения и политически живот на страната.

На срещата бе отбелязана ролята и значението, което има активното включване на  младите хора в политическия живот по актуалните за обществото проблеми. Ангажирането им при вземането на политически решения е от голяма важност за утвърждаване на демократичните принципи и спазването на правата на човека в световен мащаб, бе общото мнение. Оценени бяха високо инициативите по линия на ИПС, какъвто е например Форумът на ИПС на младите парламентаристи.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини