Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ на първо четене
28/03/2018

Парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ на първо четене.

С промените се предвижда в ГПК да се отразят новите положения при прилагането на европейските процедури за искове с малък материален интерес и за издаване на европейска заповед за плащане. Създадат се вътрешни процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството. Измененията включват промени в приложното поле при исковете с малък материален интерес, прецизиране на разпоредбата за преразглеждане на съдебното решение и осигуряването на 30-дневен срок за подаване на молба за преразглеждане пред Върховния касационен съд /ВКС/. В процедурата за издаване на европейска заповед за плащане се създава изрична разпоредба в ГПК, която да гарантира правото на ответника да поиска от ВКС преразглеждане на европейската заповед за плащане при условията и по реда на европейски регламент.

Със законопроекта се създават и процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Конвенцията е в сила по отношение на България от 1 август 2014 г. и цели да осигури ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството независимо от мястото на възникване или изпълнение на задължението за издръжка. Разпоредбите на Конвенцията предвиждат създаването на условия за реално получаване на издръжка, за достъп до производствата за нейното признаване, изпълнение и оспорване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини