Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Външният министър на Черна гора Сърджан Дарманович: Изключително сме удовлетворени от българското председателство
04/04/2018
Изключително сме удовлетворени от българското председателство на Съвета на ЕС, заяви министърът на външните работи на Черна гора Сърджан Дарманович на среща с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.

България постави в центъра на своето председателство европейската интеграция на Западните Балкани и това е изключително важно за Черна гора, подчерта външният министър. Той посочи, че страната му е отворила вече 30 преговорни глави и може да е готова за членство в ЕС преди 2025 г. Сърджан Дарманович даде висока оценка на парламентарното сътрудничество между двете страни. Вярвам, че България ще бъде много активна в европейския интерпарламентарен процес, отбеляза той.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева посочи, че между парламентите на двете страни има добра комуникация. България и Черна гора са приятелски държави, между които няма нерешени въпроси, подчерта тя. Цвета Караянчева изрази готовността на страната ни като член на ЕС да помага на Черна гора както по отношение на законодателството, така и с други инициативи. Тя отбеляза важността на срещата на върха за Западните Балкани в София на 17 май 2018 г. Нашето желание е Западните Балкани да продължат да  бъдат приоритет и след българското председателство, заяви председателят на парламента. Цвета Караянчева отбеляза, че двете страни имат потенциал да развиват икономическите си отношения, като една от сферите от взаимен интерес е туризмът.

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин и председателят на Групата за приятелство България – Черна гора Петър Петров се срещнаха с министъра на външните работи на Черна гора проф. Сърджан Дарманович. Вигенин подчерта ролята на националните парламенти в интеграционния процес що се отнася до техния принос за формиране на позициите на отделните страни – членки по политиката на разширяване. Той запозна делегацията с подготовката на пленарното заседание на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (КОСАК), което ще се проведе през юни. Сред важните теми, които парламентаристите ще обсъждат на него и ще приемат политически заключения, ще бъде бъдещето на страните от Западните Балкани и свързаността като нов импулс в политиката на разширяване. Поздравяваме ви за смелостта да провеждате необходимите реформи с решимост, обърна се Кристиан Вигенин към проф. Сърджан Дарманович. Много се радвам, че Вашето председателство постави като акцент Западните Балкани, заяви министърът на външните работи на Черна гора Сърджан Дарманович.

Председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Джема Грозданова се срещна с министъра на външните работи на Черна гора Сърджан Дарманович. „България приветства неоспоримия напредък на Черна гора в процеса на преговори за присъединяване на страната към ЕС. Вярвам, че Черна гора има потенциал да изпълни критериите за членство в рамките на индикативния срок, даден от Комисията 2025, а дори и преди това“, подчерта Джема Грозданова. Тя отбеляза, че преди месец водена от нея делегация на Комисията по външна политика на Народното събрание, е провела ползотворно посещение в Черна Гора по покана на председателя на Комисията по международни отношения и емиграция на Скупщината на Черна гора Андрия Николич.

Министърът на външните работи на Черна гора Дарманович благодари на председателя на Комисията по външна политика Джема Грозданова за подкрепата и изрази увереност, че засиленото парламентарно сътрудничество между двете комисии ще бъде продължено и чрез обмен на експерти.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини