Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
14/10/2004
Народното събрание прие:
1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител.
2. Закон за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
4. На първо четене законопроекта за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи.
5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини