Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Писмо на председателя на Народното събрание до министър-председателя на Република България
15/10/2004
Писмо на председателя на Народното събрание до министър-председателя на Република България

Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков изпрати днес писмо до министър-председателя във връзка с молба за съдействие отправена към него от председателя на Комисията по култура.

Следват пълните текстове на двете писма:До г-н Симеон Сакскобургготски
Министър-председател на Република България

Копие: До г-н Божидар Абрашев
Министър на културата на Република България


Уважаеми господин Министър-председател,

Обръщам се към Вас с молба за любезното Ви съдействие ефикасно да бъде решен особено важен проблем, свързан с уважението към демократичната практика на парламентаризма и спазването на конституционно установените форми за взаимодействие между институциите на българската държава.

В писмо до мене, което Ви изпращам приложено, председателят на Комисията по култура на XXXI Народно събрание проф. Стефан Данаилов отправя молба за съдействие във връзка със системното неучастие на Министъра на културата проф. Божидар Абрашев в заседанията на комисията. Изцяло приемам за основателни аргументите, представени от проф. Данаилов. Изразявам искреното си опасение, че се създава сред народните представители и сред обществото ни впечатление за преднамерено пренебрежително отношение към работата на комисията, която осъществява установената от Конституцията дейност по парламентарен контрол върху изпълнителната власт.

Убеден съм, че настойчивото ми желание незабавно да бъде възстановен нормалният пълноценен диалог между институциите ще намери Вашето съпричастие и навременно съдействие.

Проф. Огнян Герджиков


до
Проф. Огнян Герджиков
Председател на Народното събрание

Уважаеми господин председател,
Обръщам се към Вас с молба за съдействие във връзка със системното неучастие на министъра на културата в заседанията на Комисията по култура по теми, свързани с конкретни проблеми и решения на министерството, предизвикали голям обществен отклик, граничещ по своята същност с определението "обществени скандал".

Такова е отношението на министър Абрашев и при обсъждане на законопроекти, отнасящи се до сферата на културата.И в двата случая, професор Абрашев предпочита да изпраща свои представители, които нямат достатъчна информация или правомощия да отговарят от името на министъра.

Това неглижиране на поканите, които му отправям от името на Комисията на културата и системното му неучастие в работата й, е отношение, което не съдейства за положителни резултати от съвместните усилия, които трябва да полагаме в името на българската култура.

Повод за това обръщение към Вас е поредното демонстративно омаловажаване на поканата ни за участие на министър Абрашев в заседанието на 12.10.2004 г., посветено на актуални въпроси, предизвикали обществено напрежение в културните среди и преписки, за които са важни точните отговори, дадени на необходимото по компетентност ниво от Министерството на културата.
С уважение!

Проф. Стефан Данаилов
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини