Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха...
21/10/2004
Народните представители приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2004 г. и Сергей Станишев и група народни представители, 12.10.2004 г. ).

Депутатите започнаха първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини