Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха...
21/10/2004
Народните представители приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (Вносители: Петър Жотев и група народни представители, 29.9.2004 г.; Министерски съвет, 11.10.2004 г. и Сергей Станишев и група народни представители, 12.10.2004 г. ).

Депутатите започнаха първото четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини